POMIARY, TESTY I PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Posiadamy uprawnienia SEP E i D wraz z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi . Dysponuję profesjonalnymi miernikami renomowanego producenta firmy Sonel wraz z szerokim wyborem akcesoriów. Mam wieloletnie doświadczenie w tego typu pomiarach zarówno w budynkach mieszkaniowych  i użytkowych jaki i przemysłowych.

 

Wykonuję okresowe pomiary instalacji elektrycznych, pomiary po wykonawcze i odbiorowe oraz pomiary w celu wyszukiwania usterek i optymalizowania pracy instalacji elektrycznych.

 

 

 

 

Pomiary elektryczne wykonuje się w celu sprawdzenia bezpieczeństwa instalacji dla jej użytkowników. W ich skład wchodzą m.in.:

  • Badanie wyłączników różnicowo-prądowych
  • Pomiar rezystancji izolacji
  • Pomiary instalacji odgromowej
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia
  • Pomiar rezystancji uziemienia
  • Pomiary natężenia oświetlenia
Google Analytics