POMIARY, TESTY I PRZEGLĄDY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Pomiary instalacji wentylacyjnej wykonuje się w celu sprawdzenia czy spełnia założenia projektowe. Czy do poszczególnych pomieszczeń jest doprowadzona odpowiednia ilość powietrza świeżego i czy jakość powietrza w budynku spełnia odpowiednie kryteria. Czy jest ono odpowiednio wymieniane i oczyszczane. Źle wykonana bądź wyregulowana wentylacja może sprawić, że w budynku będzie zanieczyszczone powietrze, może zwiększyć wydatki na energię cieplną lub elektryczną bądź spowodować całkowity brak cyrkulacji powietrza. 

Dzięki wykonaniu pomiarów wentylacji można sprawdzić czy istniejąca wentylacja jest wydajna, w jakim stanie technicznym są urządzenia, jakie jest ciśnienie w przewodach wentylacyjnych i co można zrobić żeby usprawnić jej działanie. Pomiary takie mają szczególnie duże znaczenie w halach produkcyjnych, gdzie możemy mieć kontakt ze szkodliwymi oparami oraz w miejscach użyteczności publicznej gdzie w jednym miejscu przebywa na raz wielu ludzi.

Posiadamy duże doświadczenie w wykonywaniu tego typu przeglądów oraz dysponujemy niezbędnym oprzyrządowaniem.

Google Analytics